Phúc Lợi Nạp Vàng - KHUYẾN MÃI 30%

Tham gia ngay cơ hội duy nhất ngày 06/04

Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại SV1-SV33 sẽ được nhận thêm 30% chỉ trong 1 ngày 06/04.

Sử dụng YCoin để đạt thêm nhiều ưu đãi nhé. Tham khảo về lợi ích và cách nạp tại: goo.gl/FLbjwV

+ Lưu Ý: 
    - Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
    - Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.

Xem thêm