Phúc Lợi Nạp Vàng - KHUYẾN MÃI 30%

Cơ hội đặc biệt chỉ trong ngày 09/03

Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại SV1-SV29 sẽ được nhận thêm 30% chỉ trong 1 ngày 09/03.
+ Lưu Ý: 
- Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
- Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.

Xem thêm