Phúc Lợi Nạp Vàng - KHUYẾN MÃI 30%

Cơ hội đặc biệt chỉ trong ngày 16/03

Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại SV1-SV30 sẽ được nhận thêm 30% chỉ trong 1 ngày 16/03.
+ Lưu Ý: 

- Riêng SV30 sẽ nhận được lượng vàng 30% thêm sau 1 ngày.
- Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
- Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.

Xem thêm