Phúc Lợi Nạp Vàng - KHUYẾN MÃI 30%

Cơ hội duy nhất trong ngày 23/02

Phúc Lợi Nạp Vàng - KHUYẾN MÃI 30% 
Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại SV1-SV27 sẽ được nhận thêm 30% chỉ trong 1 ngày 23/02.
+ Lưu Ý: 
- SV27 sẽ nhận khuyến mãi sau 1 ngày.
- Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
- Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.

Xem thêm