SHOP thần bí đêm noel

SHOP thần bí đêm noel

Thương Tiệm Thần Bí

Thời Gian: Từ 00h00 25/12 đến 23h59 - 25/12

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, SHOP thần bí sẽ được mở, mua vật phẩm cần tiêu hao Nón Noel.

VẬT PHẨM GIÁ
Vàng Nón noel
Túi Đá 5 x1 7,000 1
Mảnh Tôn thượng hương x5 3,000 1
Túi tướng TC 15 x1 4,188 1
Túi tướng TC 12 x3 3,500 1
Đá may mắn cấp 3 x1 3,600 1
Lễ Bao Ngũ Hổ x1 1,500 1
Túi đá cấp 6 x1 20,000 1
Mảnh Thanh Long Đao x10 1,588 1
Mảnh Bát xà mâu x10 1,588 1
Mảnh Hổ kim thương x10 1,588 1
Mảnh Ngọc hồ lô x10 1,588 1
Mảnh Kỳ lân nha x10 1,588 1
Kim ấn x30 1,000 1
Xem thêm