Nạp Mỗi Ngày 23 - 24/06
Tào Phi thái tử, tái xuất Tam Quốc !!
Tiêu Tích Lũy 23 - 24/06
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Săn ngay Hổ Kim Thương nào !!
Hồ Vàng 23 - 24/06
1 Tay Quay - 1 Tay Nhận Quà, nhanh chân kẻo hết ạ !!
HOT - Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 20% (21 - 22/6)
Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !!
Nạp Tích Lũy 21 - 22/06
Khổng Minh xuất sơn, Đá cấp 4, 5, 6, 7, 8, Thần luyện thạch và nhiều phần quà khác đang chờ đón !!
Tuyệt thế thần tướng 19/06 - 20/06
Thần tướng Nhạc Tiến - Thần binh Chân Long Cung !!
Tiêu Tích Lũy 19 - 20/06
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Săn ngay Chu Tước Phiến nào !!
Nạp Mỗi Ngày 18 - 20/06
Chu Du tái xuất, khuynh đảo Tam Quốc !!
Tiêu Tích Lũy 16 - 17/06
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Săn ngay Lạc Nhật Cung nào !!
Tuyệt thế thần tướng 16/06 - 17/06
Thần tướng Trương Liêu - Thần binh Thanh Long Đao !!
Nạp Mỗi Ngày 15 - 17/06
Đại Kiều giá đáo Tam Quốc !!
Thương nhân 14/06 - 17/06
Vượt ải - Săn tướng Sự kiện HOT không thể bỏ quá !!
HOT - Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 20% (13 - 14/6)
Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !!
Nạp Tích Lũy 13 - 14/06
Tôn Thượng Hương, Đá cấp 4, 5, 6, 7, 8, Thần luyện thạch và nhiều phần quà khác đang chờ đón !!
Tiêu Tích Lũy 12 - 13/06
Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Săn ngay Ngọc Tỳ Bà nào !!
Hồ Vàng 12 - 13/06
1 Tay Quay - 1 Tay Nhận Quà, nhanh chân kẻo hết ạ !!
Nạp Mỗi Ngày 11 - 12/06
Đại Kiều giá đáo Tam Quốc !!
Tuyệt thế thần tướng 09/06 - 10/06
Thần tướng Trương Phi - Thần binh Bát Xà Mâu !!