Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 97: Jubilee
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Ra mắt máy chủ S158 - 10h00 ngày 17/09/2019
Phi Tiên Mobile 19/09/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
[KHUYẾN MÃI] Phúc Lợi Nạp Vàng
50% Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội hiếm có !! Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 96: Beast
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khai mở Server 109: Tôn Hưu
Server mới - Hành trình đua Top mới !!
[SỰ KIỆN] THƯƠNG NHÂN (16/09 - 19/09)
Vượt ải nhận đá, nhận tướng !! Quà đếm không xuể...
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 95: Storm
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Ra mắt máy chủ S157 - 10h00 ngày 13/09/2019
Phi Tiên Mobile 12/09/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Ra mắt máy chủ S156 - 10h00 ngày 10/09/2019
Phi Tiên Mobile 10/09/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 94: Charles X
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khai mở Server 108: Tôn Hạo
Server mới - Hành trình đua Top mới !!
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 93: Magneto
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 92: Jean Grey
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Ra mắt máy chủ S154 - 10h00 ngày 03/09/2019
Phi Tiên Mobile 02/09/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chuỗi sự kiện khai mở Server 107: Lục Kháng
Server mới - Hành trình đua Top mới !!
Phúc Lợi: Chào mừng Quốc Khánh
100% Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội hiếm có !! Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!
Ra mắt máy chủ S153 - 10h00 ngày 30/08/2019
Phi Tiên Mobile 30/08/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 91: Mystique
Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
[SỰ KIỆN] Thương Nhân Đặc Biệt (30/08 - 01/09)
A Tào Đứng Lại, Game chiến thuật, A Tào, Tam Quốc Chí, Tào Tháo
Ra mắt máy chủ S152 - 10h00 ngày 27/08/2019
Phi Tiên Mobile 27/08/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server