Chuỗi sự kiện khải mở Server 28: ATHENA
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khai mở Server: LIÊU HÓA
Server mới - Hành trình đua Top mới !!
Phát Quà - Tri Ân Vip !!
Từ cấp Vip 1 trở lên, cứ tham gia sự kiện là sẽ có quà.
Chuỗi sự kiện khải mở Server 27: ANUBIS
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
HOT- SỰ KIỆN: TOP NẠP LIỀN SERVER (2)
CƠ HỘI: nhận nhiều phần thưởng HOT một cách dễ dàng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 26: SPARTA
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 25: ARTEMIS
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 24: DRACULA
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
HOÀN TRẢ 10% YCOIN
Cơ hội nhận hoàn trả 10% YCoin khi nạp !!
TIẾP SỨC ĐUA TOP
Cơ hội nhận hoàn trả 10% YCoin khi nạp !!
HOT- Sự Kiện: TOP Nạp Liên Server
CƠ HỘI: nhận nhiều phần thưởng Hot Hot !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 23: CYCLOPS
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 22: MEDUSA
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
KHUYẾN MÃI ĐÓN TẾT TÂY
Hoàn trả 5% YCoin khi mua các gói Kim Cương bằng YCoin
Chuỗi sự kiện khải mở Server 21: PANDORA
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 20: GAREN
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 19: HADES
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!