Sự kiện khuyến mãi tiêu dùng ngày THỨ HAI 13/8

Phi Tiên Mobile 13/08/2018
Sự kiện khuyến mãi tiêu dùng đã đến!!! Tiêu thả cửa, nạp thả ga!!!

Chuỗi sự kiện tiêu nạp trong ngày thứ hai 13/8 gồm có
 

 • Top nạp 8k

   
 • Cao thủ

   
 • Phản lợi

   
 • Niềm vui

 

 • Bảo Điện

 

 • XH tiêu

   
 • Mua cá nhân

   
 • Lật bài

   
 • Vòng quay

   
 • Chí tôn

   
 • Đào bảo

   
 • Chợ đen

   
 • Bối mệnh

   
 • Bảo tháp

 

 

Xem thêm