Sự kiện khuyến mãi tiêu dùng ngày THỨ NĂM

Phi Tiên Mobile 28/06/2018
Sự kiện khuyến mãi tiêu dùng đã đến!!! Tiêu thả cửa, nạp thả ga!!!

Chuỗi sự kiện tiêu nạp trong ngày thứ năm hàng tuần gồm có

A. Sự kiện nạp:

  • Xếp hạng nạp mỗi ngày

 

  • Tri ân 2 hoàn trả nạp

A. Sự kiện tiêu:

  • Khuyến mãi tiêu dùng


     
  • Bảo các

 

  • May mắn

 

  • Bối mệnh

 

  • Đào bảo

 

  • Ghép hình

 

 

 

Xem thêm