Sự kiện khuyến mãi tiêu dùng ngày THỨ SÁU

Phi Tiên Mobile 06/07/2018
Sự kiện khuyến mãi tiêu dùng đã đến!!! Tiêu thả cửa, nạp thả ga!!!

Chuỗi sự kiện tiêu nạp trong ngày thứ sáu hàng tuần gồm có

A. Sự kiện nạp:

 • Cây tiền

   
 • Top nạp 18k

   
 • Nạp tặng quà

   
 • Chuyên gia
  B. Sự kiện tiêu:
 • Tích tiêu

   
 • Mua cá nhân

 

 • Ưu đãi tiêu

 

 • Xả kho

 

 • Chí tôn

 

 • Lật bài

   
 • Vòng quay

   
 • Bảo tháp

 

Xem thêm