Sự kiện nạp Chào Mừng Năm Mới

Sự kiện nạp Chào Mừng Năm Mới

Nạp tích luỹ

Thời Gian: Từ 00h00 01/01 đến 23h59 - 01/01

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với các mốc nạp.

Lưu ý: Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.

VNĐ

Phần thưởng

Vật phẩm 1

Xu

Vật phẩm 3

Vật phẩm 4

Vật phẩm 5 Vật phẩm 6

Vật phẩm 7

10,000

Túi mảnh tướng x1

50,000

Túi đá 1-4 x1

Quân lệnh đan x2

Trứng may mắn x1

 

Gói NL Lục x1 

50,000

Túi mảnh tướng x15

100,000

Túi đá 1-4 x2

Xu may mắn x1

Trứng may mắn x2 đồng lệnh x1

Gói NL Lục x2

100,000

Túi mảnh tướng x30

150,000

túi đá 1-6 x2

Quân lệnh đan x2

Trứng may mắn x3 đồng lệnh x2

Gói NL Lam x1

200,000

Lệnh thần tướng x3

200,000

túi đá 1-6 x4

Xu may mắn x1

Trứng may mắn x4  đồng lệnh x3

Gói NL Lam x2 

500,000

Túi đá cấp 4 x2

300,000

túi đá 1-6 x10

Quân lệnh đan x5

Trứng may mắn x5 đồng lệnh x4

Gói NL Lam x4

1,000,000

Gói tướng TC 15 x2

500,000

túi bảo thạch cấp 5 x2

Xu may mắn x1

Trứng may mắn x6 ngân lệnh x4

Gói NL Tím x3 

2,000,000

Gói tướng TC 15 x2

1,000,000

túi bảo thạch cấp 6 x1

Xu may mắn x1

Trứng may mắn x7 ngân lệnh x8

Gói NL Tím x4

Đăng nhập nhận quà

Nội dung: đăng nhập vào ngày 01/01 nhận ngay 2 Xu May Mắn.

Xem thêm