Sự kiện: NHÌN CHIÊU ĐOÁN TƯỚNG

Thử thách hiểu biết về thần tướng !

Một trong những sự kiện được tổ chức thường xuyên tại Fanpage A Tào Đứng Lại để phát quà cho các Chúa Công trải nghiệm game tốt hơn.

Gợi ý: Đây là một vị tướng tài, xuất thân từ việc làm sơn tặc trong 20 năm, nhưng đã cải tà quy chính, và lưu danh ngàn năm. 

Top 10 comment được nhiều Like nhất
- Túi đá may mắn 2-7 x10
- Thức tỉnh đan x100
- Đá hồn x50
- Quân lệnh x500
Phần thưởng tham gia sự kiện:
- Túi đá may mắn x10
- Tinh luyện thạch x30
- Đá hồn x50
- Quân lệnh x300

Cách nhận quà:

- Tham gia sự kiện nhận quà tại: Đây

 

 

CHÚC CHÚA CÔNG TRẢI NGHIỆM GAME VUI VẺ !

--------------------------------------------------------

[Đấu Trí Quân Sư - Đảo Chiều Tam Quốc]

- TRẢI NGHIỆM ngay: Tại Đây.

- Vô group chém gió: Cộng Đồng A Tào Đứng Lại

- Hướng dẫn nạp: Tại Đây.

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn/

- YGame: http://ygame.vn

Xem thêm