Sự kiện TOP nạp

Phi Tiên Mobile 07/06/2018
Xếp hạng nạp - Nhận ngay quà khủng
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp Vàng vào Phi Tiên Mobile đạt TOP thỏa điệu kiện sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Chi tiết:

  • Lưu ý: 

- Sau khi sự kiện kết thúc, phần quà sẽ được gửi vào thư trong game.

- Người chơi phải đạt cả 2 điều kiện bao gồm TOP và nạp ít nhất mới được nhận thưởng.

- Người chơi nếu không đạt điều kiện hiện tại, hệ thống sẽ tự động trao phần thưởng mà người chơi thỏa cả 2 điều kiện cao nhất.

- Ví dụ: người chơi nạp 10000 Vàng đạt điều kiện vị trí TOP 2 nạp, nhưng không đạt điều kiện nạp tối thiểu 12888 Vàng sẽ không được nhận thưởng TOP 2. Tuy nhiên, người chơi sẽ thỏa điều kiện nạp vị trí TOP 3 và nạp tối thiểu 8888 Vàng. Như vậy, người chơi sẽ nhận được phần thưởng TOP 3.

Xem thêm