Sự kiện tuần mới 07/05 - 13/05

Đón chào Sự kiện tuần mới với nhiều phần quà hấp dẫn nào !!!

Thời gian: 00h00 Thứ hai 07/05 đến 23h59 Chủ Nhật 13/05.

Máy Chủ: từ S1 đến S37.

1. Nạp mỗi ngày 

- Nội Dung: Nạp đủ 300, 1.000, 2.000, 5.000 Vàng mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng qua thư.

Lần 1: 00:00 Thứ hai đến 23:59 Thứ ba

Lần 2: 00:00 Thứ bảy đến 23:59 Chủ nhật

2. Tửu Quán Mời Rượu

-Thời Gian đợt 1: Từ 00:00 – Thứ hai tới 23:59 - Thứ ba

-Thời Gian đợt 2: Từ 00:00 – Thứ bảy tới 23:59 - Chủ nhật
-Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi ngoài vật phẩm nhận được khi chiêu mộ Thần Tướng trong Tửu Quán sẽ nhận được thêm gói mảnh TC15.

3. Triệu Hồi Thần Tướng:

-Thời gian:

Lần 1: Từ 00:00 – Thứ hai tới 23:59 – Thứ ba
Lần 2: Từ 00:00 – Thứ sáu tới 23:59 – Thứ bảy
- Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Vượt Ải Trảm Tướng sẽ nhận được x2 phần thưởng tương ứng.

 

4. Uy Chấn Thiên Hạ.

- Thời Gian: Từ 00:00 Thứ hai tới 23:59 Chủ nhật.
- Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng khi tham gia Đấu Trường.
Chỉ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng sau khi khiêu chiến, phần thưởng xếp hạng & tích lũy Danh Vọng ko được x2

5. Loạn Thế Phong Hỏa Đài

- Thời Gian: 

Lần 1: Từ 00:00 tới 23:59 Thứ hai.
Lần 2: Từ 00:00 Thứ tư tới 23:59 Thứ sáu.
Lần 3: Từ 00:00 tới 23:59 Chủ nhật.

- Nội dung: x2 Phần Thưởng (Xu, Kinh Nghiệm Đan, Rương Nguyen Liệu, Ấn Thần Binh tùy theo từng phó bản trong Phong Hỏa Đài).

6. Vấn Đỉnh Thiên Hạ

- Thời gian:

Từ 00:00 Thứ sáu tới 23:59 Chủ nhật

-Nội dung: Tham gia sự kiện Vấn Đỉnh Thiên Hạ để nhận phần thưởng hấp dẫn
-Cách thức: Mỗi ngày người chơi có 3 lần đổ xí ngầu miễn phí & thêm lần đổ xí ngầu sau khi nạp tích lũy đạt mốc.
-Lưu ý: Ngoài các vật phẩm random dọc đường thì Vật Phẩm cuối cùng lần này là: Tinh luyện thạch x200

7. Điểm danh vàng.

-Thời gian: 00:00 Thứ hai đến 23:59 Chủ nhật
-Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần nạp 1 thẻ bất kì để điểm danh, sau khi nạp sẽ được nhận phần thưởng của ngày hôm đó, điểm danh càng nhiều số quà càng cao

Xem thêm