Sự kiện tuần mới từ S1 đến S25

Sự kiện tuần mới từ S1 đến S25

Thời gian: 00h00 Thứ hai 12/02 đến 23h59 Chủ Nhật 18/02.

Máy Chủ: từ S1 đến S25.

1. Nạp mỗi ngày 

Lần 1: 00h00 Thứ hai đến 23h59 Thứ tư
Lần 2: 00h00 Thứ bảy đến 23h59 Chủ nhật
-Nội Dung: Nạp đủ 300, 1000, 2000, 5000 Vàng mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng qua thư.

Phần thưởng mốc 300 vàng:

Vật Phẩm

Số Lượng

Túi thần binh tím 

 10

Túi đá 1

10

Kinh nghiệm đan

50

Hổ phù

10

Mảnh Tào Tháo

8

Phần thưởng mốc 1000 vàng:

Vật Phẩm

Số Lượng

Lệnh càn quét 

50

Kinh nghiệm đan

100

Túi đá cấp 4

1

Hổ phù

20

Túi ngũ tử

1

Lệnh thần tướng

1

Phần thưởng mốc 2000 vàng:

Vật Phẩm

Số Lượng

Lệnh càn quét 

100

Kinh nghiệm đan

200

Túi tướng TC 15 

1

Hổ phù

40

Kim ấn

10

Túi ngũ tử

2

Phần thưởng mốc 5000 vàng:

Vật Phẩm

Số Lượng

Lệnh càn quét

200

Kinh nghiệm đan

400

Túi mảnh TC 15 

20

Hổ phù

40

Kim ấn

20

Túi ngũ tử

5


2. Tửu Quán Mời Rượu

-Thời Gian đợt 1: Từ 00h00 – Thứ hai tới 23h59 - Thứ tư
-Thời Gian đợt 2: Từ 00h00 – Thứ bảy tới 23h59 - Chủ nhật

-Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi ngoài vật phẩm nhận được khi chiêu mộ Thần Tướng trong Tửu Quán sẽ nhận được thêm mảnh tướng Trương Phi (từ 12/2 - 14/2), túi đá may mắn 1-6 (17/2 - 18/2) .

3. Triệu Hồi Thần Tướng:

-Thời gian:

Lần 1: Từ 00h00 – Thứ ba tới 23h59 – Thứ tư.
Lần 2: Từ 00h00 – Thứ bảy tới 23h59 – Chủ nhật.

-Nội Dung:Tùy theo Ải người chơi sẽ nhận được x2 mảnh Thần Tưởng tương ứng
-Phần thưởng: x2 số mảnh trảm tướng

4. Uy Chấn Thiên Hạ.

-Thời Gian: 
Từ 00h00 – Thứ hai tới 23h59 – Chủ nhật.
-Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng khi tham gia Đấu Trường.
Chỉ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng sau khi khiêu chiến, phần thưởng xếp hạng & tích lũy Danh Vọng ko được x2
-Phần thưởng: x2 Danh vọng

5. Loạn Thế Phong Hỏa

-Thời Gian: 

Lần 1: Từ 00h00 – Thứ hai tới 23h59 – Thứ ba.
Lần 2: Từ 00h00 – Thứ năm tới 23h59 – thứ sáu.
Lần 3: Từ 00h00 tới 23h59 – Chủ nhật.

-Nội dung: x2 Phần Thưởng (Xu, Kinh Nghiệm Đan, Rương Nguyen Liệu, Ấn Thần Binh tùy theo từng phó bản trong Phong Hỏa Đài).

6. Vấn Đỉnh Thiên Hạ

-Thời gian: Từ 00h00 – Thứ sáu tới 23h59 – Chủ nhật.
-Nội dung: Tham gia sự kiện Vấn Đỉnh Thiên Hạ để nhận phần thưởng hấp dẫn
-Cách thức: Mỗi ngày người chơi có 3 lần đổ xí ngầu miễn phí & thêm lần đổ xí ngầu sau khi nạp tích lũy đạt mốc.
-Lưu ý: Ngoài các vật phẩm random dọc đường thì Vật Phẩm cuối cùng là: Túi đá cấp 5 x1

7. Điểm danh vàng.

-Thời gian: 00h00 – Thứ hai đến 23h59 – Chủ nhật
-Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần nạp 1 thẻ bất kì để điểm danh, sau khi nạp sẽ được nhận phần thưởng của ngày hôm đó, điểm danh càng nhiều số quà càng cao

Ngày

Phần thưởng

Quân lệnh đan

Quân lương

Xu

Gỗ

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Ngày 1

1 200,000

50,000

   

 

Ngày 2

1

200,000

50,000

50

Đồng lệnh *3

 

Ngày 3

1 400,000

100,000

50

Đồng lệnh *5

Gói mảnh TC12 *5

Ngày 4

1 200,000

100,000

100

Ngân lệnh *3

 

Ngày 5

1 800,000

100,000

200

Ngân lệnh *5

Tủi mảnh cam *10

Ngày 6

1 200,000

200,000

100

Kim lệnh *3

 

Ngày 7

5 1,000,000

400,000

300

Kim lệnh *5

Túi tướng TC 15 *1

Xem thêm