Tẩy luyện thần binh

Tính năng mới, thần tướng như hổ mọc thêm cánh

Khi Tẩy Luyện thần binh, chỉ số lực chiến sẽ được gia tăng với chỉ số cao hơn.

 

1. CÁCH THỨC THAM GIA:

- Tại giao diện Thần Binh và ép đá.

 

2. ĐIỀU KIỆN

- Thần Binh Cam trở lên mới có thể tẩy luyện.

- Cần Đá Thần Luyện để tẩy luyện thần binh.

 

3. QUY TẮC

- Tẩy Luyện chia thành 3 cấp bậc:

- Thường: tiêu hao Đá Thần Luyện, hiệu quả mang lại không cao.

- VIP: tiêu hao Đá Thần Luyện và Xu, hiệu quả tốt hơn.

- Siêu VIP: tiêu hao Đá Thần Luyện và Vàng, hiệu quả cao và không giảm thuộc tính.

- Giới hạn tẩy luyện tùy Thần Binh, cấp Thần Binh càng cao, giới hạn tẩy luyện càng cao.

 

4. PHẦN THƯỞNG

- Thần Binh có chỉ số được cộng thêm cao.

 

 

Xem thêm