THẢ LIKE DIỆT BOSS - NHẬN QUÀ THỜI TRANG

05/02/2019
Thả like diệt boss - nhận quà cực hot

- Muội đang gói thời trang Độc Tông để tặng các Tiên Hữu thì bị con boss này cướp mất. 
- Các Tiên Hữu cùng thả like diệt boss để giành lại thời trang Độc Tông nhé.

 Thời gian: 18:00 - 05/02/2019 đến 24:00 - 08/02/2019.

 Thể lệ:
- Boss có máu là 150 điểm.
- 1 like sẽ làm boss mất 1 điểm máu.
- Có 3 mốc để nhận quà: 
+ Khi boss mất 80 điểm máu: Toàn server nhận 1 Chìa Chúc Phúc + 200 Tiến Giới Đan.
+ Khi boss mất 120 điểm máu: Toàn server nhận thêm 1 Chìa Chí Tôn + 300 Tiến Giới Đan.
+ Khi boss mất 100% máu: Toàn server nhận thêm thời trang Độc Tông + 1 Chìa Khóa Chí Tôn.

- Các mốc quà được cộng dồn, nếu đạt mốc 2 thì toàn server nhận quà mốc 1 và mốc 2. 
- Nếu boss mất 100% máu thì toàn server nhận cả 3 mốc quà, bao gồm: 500 Tiến Giới Đan, 1 Chìa Chúc Phúc, 2 Chìa Khóa Chí Tôn và 1 thời trang Độc Tông.

Lưu ý
+ Thả haha, wow, tim vẫn diệt được boss như like nhé. 
+ Diệt xong boss càng sớm sẽ nhận được thời trang càng sớm, nếu hết thời gian sự kiện nhưng boss chưa hết 100% máu thì muội sẽ tặng quà theo mốc quy định trong thể lệ.

-------------------------------------
Phi Tiên Mobile - Game Nhập Vai Tiên Hiệp Tình Duyên đầu tiên năm 2018

- Tải game trải nghiệm tại: ĐÂY

- Fanpage: https://www.facebook.com/PhiTienMobile/

- Vô Group: https://www.facebook.com/groups/PhiTienMobile/

- Trang nạp: http://nap.ygame.vn

- Trang chủ: https://ygame.vn/game/phi-tien-mobile.html

Xem thêm