Tam Quốc Chiến - A Tào Đứng Lại

SLG | 1.453.928 người chơi | Trang chủ | Fanpage
Nạp tiền Gift code

Thử Nghiệm Tính Năng Công Thành Chiến

Thử Nghiệm Tính Năng Công Thành Chiến

Nhằm tăng thêm tính đoàn kết giữa các thành viên trong Bang Hội, A Tào xin gửi đến các vị Chúa Công tính năng mới, tính năng Công Thành Chiến. Một tính năng mở rộng trong Quốc Chiến. 

Thời gian diễn ra: 17:30 – 19:30 mỗi ngày

Cách thức tham gia:

- Trong thời gian diễn ra Công Thành Chiến tiến hành tấn công 3 di tích.

1. Binh Mã Dũng

2. A Phòng Cung

3. Đổng Tước Đài

- Khi tham gia chiến đấu những thành viên cùng bang hội có thể vào giúp đỡ nhau tấn công và phòng ngự di tích.

- Ở mỗi di tích sẽ có 5 cổng để tiến hành chiến đấu.

- Khi tham gia chiến đấu tại di tích, không thể tiến hành “bổ sung” quân lính.

- Kết thúc thời gian tính năng diễn ra, người sau cùng trấn giữ sẽ nhận được các danh hiệu và trở thành “Thành Chủ”.

Phần thưởng: Danh hiệu

Lưu ý:

  • Nếu có nhiều thành viên trong bang chiếm được nhiều di tích, sẽ lấy di tích của thành viên chiếm được sau cùng.
  • Nếu 1 thành viên trong bang chiếm được nhiều di tích, sẽ lấy di tích sau cùng.

 

 

Xem thêm