Thử Nghiệm Tính Năng Công Thành Chiến

Thử Nghiệm Tính Năng Công Thành Chiến

Nhằm tăng thêm tính đoàn kết giữa các thành viên trong Bang Hội, A Tào xin gửi đến các vị Chúa Công tính năng mới, tính năng Công Thành Chiến. Một tính năng mở rộng trong Quốc Chiến. 

Thời gian diễn ra: 17:30 – 19:30 mỗi ngày

Cách thức tham gia:

- Trong thời gian diễn ra Công Thành Chiến tiến hành tấn công 3 di tích.

1. Binh Mã Dũng

2. A Phòng Cung

3. Đổng Tước Đài

- Khi tham gia chiến đấu những thành viên cùng bang hội có thể vào giúp đỡ nhau tấn công và phòng ngự di tích.

- Ở mỗi di tích sẽ có 5 cổng để tiến hành chiến đấu.

- Khi tham gia chiến đấu tại di tích, không thể tiến hành “bổ sung” quân lính.

- Kết thúc thời gian tính năng diễn ra, người sau cùng trấn giữ sẽ nhận được các danh hiệu và trở thành “Thành Chủ”.

Phần thưởng: Danh hiệu

Lưu ý:

  • Nếu có nhiều thành viên trong bang chiếm được nhiều di tích, sẽ lấy di tích của thành viên chiếm được sau cùng.
  • Nếu 1 thành viên trong bang chiếm được nhiều di tích, sẽ lấy di tích sau cùng.

 

 

Xem thêm