[THỬ NGHIỆM] - Tính năng So Tài 1 vs 1.

THỬ NGHIỆM tính năng So Tài.

Hôm nay, Tiểu Tào xin phép giới thiệu đến các Chúa Công một tính năng mới giúp cho các Chúa Công luận bàn chiến thuật cũng như bố trí đội hình ra trận cho hợp lý, cùng nhau so tài cao thấp một cách dễ dàng hơn.

CÁCH THỨC THAM GIA:

-Tại giao diện Đấu trường, các Chúa Công có thể bấm chọn “Trận”

- Sắp xếp trận hình mà Chúa Công muốn đưa ra để mọi người có thể khiêu chiến. Sau đó bấm SO TÀI để gửi lời thách đấu đến các người chơi khác.

-Tiếp theo, ở ngoài khung chat thế giới sẽ xuất hiện lời thách đấu từ Chúa Công gửi đến các người chơi khác.

-Sau cùng, các Chúa Công có thể xem chiến báo tại giao diện TRẬN trong Đấu trường.

LƯU Ý: 1 ngày Chúa Công có  10 lần gửi lời thách đấu đến các người chơi khác.

 

Xem thêm