Thức tỉnh thần tướng

Tính năng thức tỉnh thần tướng cùng triệu hồi báu vật

Bước 1: Khi tướng đạt đến 5 sao, nút "Thức Tỉnh" sẽ phát sáng.

Bước 2: Để thức tỉnh Tướng, các chúa công cần có đủ nguyên liệu cần thiết như sau:

Sau khi Tướng thức tỉnh thành công, các chúa công sẽ thấy sự thay đổi của TUYỆT KỸ. Ngoài ra, các chỉ số lẫn tư chất đều tăng lên.

 

Bước 3: Sau khi Tướng thức tỉnh, các chúa công có thể triệu hồi bảo vật.

Bước 4: Để nhận được bảo vật, các Chúa Công trước hết cần phải vượt qua 5 ải thử thách. 

Bước 5: Sau khi sở hữu bảo vật, các Chúa Công cần phải thu thập đủ các nguyên liệu cần thiết để rèn bảo vật, khi rèn bảo vật sẽ tăng chỉ số tướng của mình.

 

  

  

Xem thêm