Thương Nhân Đặc Biệt (13 - 15/7)

Sự kiện Vip !!

Lần đầu xuất hiện

Thời gian: 13/07 đến 15/07.

Máy Chủ: Tất cả.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:

- Chỉ cần dùng Vip Coin để đổi các phần quà phù hợp với cấp Vip của mình

- Vip cao có thể đổi các phần quà của Vip thấp hơn và không có ngược lại

Thông tin Vip Coin: https://goo.gl/TRWKGe

Các mốc phần quà:

Xem thêm