Tiêu tích lũy 20-21/02

Tiêu tích lũy trở lại với phần thưởng túi đá may mắn cấp 3 cực hấp dẫn
  • Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.
  • Áp dụng từ SV1- SV26.
  • Đặc biệt: đi kèm sự kiện tiêu tích lũy lần này, khi Chúa Công chiêu mộ Thần tướng trong Tửu Quán sẽ nhận thêm 1 mảnh Vu Cấm.

 

 

Xem thêm