Tiêu Tích Lũy 01 - 02/05

LẠC NHẬT CUNG - Thần binh lợi khí !!!

Thời gian : 01/05 - 02/05.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 36

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, sẽ làm mới lại các cột mốc.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

Xem thêm