Tiêu tích lũy 03-04/03

Kỳ Vũ Phiến, thần bình giáng trần

TIÊU TÍCH LŨY - Nhận ngay Kỳ Vũ Phiến 


- Áp dụng từ SV1- SV27, từ ngày 03/03 đến hết ngày 04/03/2018.

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

 

Xem thêm