Tiêu Tích Lũy 03 - 04/07

Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3

Đặc biệt: Có cả Túi Linh Thú làm phần thưởng !!

Thời gian: 03/07 - 04/07.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 45

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

Xem thêm