Tiêu tích lũy 06-07/03

Cơ hội sỡ hữu đá cấp 7 cùng thần binh Ngọc Hồ Lô

- Áp dụng từ SV1- SV28, từ ngày 06/03 đến hết ngày 07/03/2018.

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

- Lưu ý: sẽ có 2 mốc nạp 15.000 và 30.000 vàng.

Xem thêm