Tiêu Tích Lũy 07 - 08/05

Quỷ Vũ Phiến và nhiều phần quà hấp dẫn khác !!!

Thời gian : 07/05 - 08/05.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 37

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, sẽ làm mới lại các cột mốc.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm