Tiêu Tích Lũy 10-11/03

Sỡ hữu Thanh Long Đao, mảnh Chân Long Cung cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác!

- Áp dụng tại SV1- SV28, từ 00:00 ngày 10/03 đến hết 23:59 ngày 11/03/2018

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

- Lưu ý: phần thưởng sẽ có sự xuất hiện của đá hồn và mảnh Chân Long Cung.

Xem thêm