Tiêu Tích Lũy 13-14/03

Tiêu Tích Lũy - Cơ hội sỡ hữu Tinh Luyện Thạch

- Áp dụng từ SV1- SV29, từ ngày 13/03 đến hết ngày 14/03/2018.

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

- Lưu ý: sẽ có 2 mốc nạp 15.000 và 30.000 vàng.

Xem thêm