Tiêu Tích Lũy 15 - 16/05

Thần binh Chu Tước Phiến và các túi đá từ cấp 3 đến 7 đang chờ đợi bạn.....

Thời gian: 15/05 - 16/05.

Áp dụng tại các Server: từ 1 đến 38

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm