Tiêu Tích Lũy 17-18/03

Tiêu Tích Lũy - Cơ hội sở hữu nhiều phần quà hấp dẫn

- Áp dụng từ SV1- SV29, từ ngày 17/03 đến hết ngày 18/03/2018.

- Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

Xem thêm