Tiêu Tích Lũy 19 - 20/05

Tiêu nhiều - Được nhiều nhé các Chúa Công ;)

Thời gian : 19/05 - 20/05.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 38

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 6 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm