Tiêu Tích Lũy 19 - 20/06

Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Săn ngay Chu Tước Phiến nào !!

Thời gian: 19/06 - 20/06.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 43

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm