Tiêu Tích Lũy (20/9 - 23/9)

Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3

Đặc biệt: Có thần binh Lạc Nhật Cung !!

Thời gian: 20/09 - 23/09 .

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 56

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

Xem thêm