Tiêu Tích Lũy (24/9 - 27/9)

Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3

Đặc biệt: Có thần binh Chu Tước Phiến và Thịt Gà cho sự kiện Trung Thu !!

Thời gian: 24/09 - 27/09 .

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 57

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm