Tiêu Tích Lũy 26 - 27/05

Tiêu ít thì nhận ít. Tiêu nhiều thì nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3

Thời gian : 26/05 - 27/05.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 39

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 6 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm