Tiêu Tích Lũy 26 - 27/06

Tiêu ít nhận ít. Tiêu nhiều nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3 Săn ngay Hổ Kim Thương nào !!

Đặc biệt: Có cả Túi Linh Thú làm phần thưởng !!

Thời gian: 26/06 - 27/06.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 44

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm