Tiêu tích lũy 27-28/02

Nhận ngay thần binh Cổ Định Đao

Áp dụng từ SV1- SV27.

Từ 27/02 đến hết 28/02/2018.

Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

 

Xem thêm