Tiêu Tích Lũy 29 - 30/05

Tiêu ít thì nhận ít. Tiêu nhiều thì nhận nhiều !! Nhanh tay nhé các Chúa Công <3

Thời gian : 29/05 - 30/05.

Áp dụng tại các Server : từ 1 đến 40

- Khi tiêu vàng các Chúa Công nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc.
- Mỗi ngày sẽ có 8 cột mốc.
- Qua ngày, các cột mốc sẽ được làm mới.

  • Các mốc tiêu phí và phần thưởng đặc biệt bao gồm:

 

Xem thêm