Tiêu tích lũy 13-14/02

Tiêu tích lũy từ 13/02 đến hết ngày 14/02/2018

Áp dụng SV1 - 25 

Khi sử dụng vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.

Lưu ý:

  • Sẽ có mốc 15.000 và 30.000 vàng.
  • Kết hợp cũng với Tửu Quán Mời Rượu, 1 lần quay được thêm 1 mảnh Trương Phi thật tuyệt vời phải không nào!!!!!

Xem thêm