Ra mắt máy chủ S64 - 10:00 ngày 23/10
Phi Tiên Mobile 22/10/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên: SV61 - KENMY
Phi Tiên Mobile 22/10/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Ra mắt máy chủ S63 - 10:00 ngày 19/10
Phi Tiên Mobile 18/10/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên: SV60 - VĂN KA & GIA HÂN
Phi Tiên Mobile 18/10/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Chính thức đổi tên: SV59 - A Nô Phen
Phi Tiên Mobile 18/10/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Thông Báo Điều Chỉnh Tỷ Lệ Quy Đổi Từ Thẻ Gate/Vcoin/Bit Sang Ycoin
Phi Tiên Mobile 18/10/2018
Thông Báo: Điều Chỉnh Tỷ Lệ Quy Đổi Từ Thẻ Gate/Vcoin/Bit Sang Ycoin
Ra mắt máy chủ S62 - 10:00 ngày 16/10
Phi Tiên Mobile 15/10/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Ra mắt máy chủ S61 - 10:00 ngày 12/10
Phi Tiên Mobile 12/10/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên: SV58 - VƯƠNG CUNG
Phi Tiên Mobile 09/10/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Ra mắt máy chủ S60 - 10:00 ngày 9/10
08/10/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên: SV57 - Yêu Mình Em
Phi Tiên Mobile 08/10/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Chính thức đổi tên: SV56 - HoàngVui&HuỳnhNhư
Phi Tiên Mobile 08/10/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Chính thức đổi tên: SV55 - LÂM VIÊN VIÊN
Phi Tiên Mobile 08/10/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Ra mắt máy chủ S59 - 10:00 ngày 5/10
Phi Tiên Mobile 04/10/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Ra mắt máy chủ S58 - 10:00 ngày 2/10
Phi Tiên Mobile 01/10/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Ra mắt máy chủ S57 - 10:00 ngày 28/9
Phi Tiên Mobile 27/09/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên: SV54 - TÌNH TIỂU VY
Phi Tiên Mobile 27/09/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Ra mắt máy chủ S56 - 10:00 ngày 25/9
Phi Tiên Mobile 24/09/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên: SV52 - Bạch Sầu
Phi Tiên Mobile 24/09/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"