Ra mắt máy chủ S138 - 10h00 ngày 09/07/2019
Phi Tiên Mobile 09/07/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 73: TORRO
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 72: KERRIGAN
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 71: GULDAN
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
[Hướng Dẫn] NẠP NHANH BẰNG SMS VIETTEL
Nạp dễ dàng hơn bao giờ hết với thuê bao Viettel
Hướng Dẫn Nạp YCOIN Bằng Hình Thức SMS Viettel
Phi Tiên Mobile 19/06/2019
Hình thức nạp mới - nạp bằng SMS
[Hướng Dẫn] NẠP BẰNG SMS VIETTEL
Nạp dễ dàng hơn bao giờ hết với thuê bao Viettel
Ra mắt máy chủ S132 - 10h00 ngày 18/06/2019
Phi Tiên Mobile 19/06/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 70: HEPHAESTUS
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 69: APHRODITE
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 68 : ARES
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 67: APOLLO
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 66: HESTIA
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Ra mắt máy chủ S128 - 10h00 ngày 04/06/2019
Phi Tiên Mobile 04/06/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Ra mắt máy chủ S126 - 10h00 ngày 28/05/2019
Phi Tiên Mobile 29/05/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Khai mở server: THÁI THƯỢNG
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
Ra mắt máy chủ S124 - 10h00 ngày 21/05/2019
Phi Tiên Mobile 21/05/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Khai mở server: VƯƠNG MẪU
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
Khai mở server: BẠCH LONG
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
Khai mở server: SA TĂNG
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !