Ra mắt máy chủ S28 - 10:00 ngày 23/6
Phi Tiên Mobile 22/06/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Ra mắt máy chủ S27 - 10:00 ngày 21/6
Phi Tiên Mobile 21/06/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Hướng dẫn: Cách biết con trai nói dối !!
Câu hỏi thú vị: Các Chúa Công hay nói dối chuyện gì nà ? ;)
Ra mắt máy chủ S26 - 10:00 ngày 19/6
Phi Tiên Mobile 18/06/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên S22 - Mỹ Hảo
Phi Tiên Mobile 18/06/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Ra mắt máy chủ S25 - 10:00 ngày 16/6
Phi Tiên Mobile 15/06/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Con gái thích những gì ở con trai ?
Cơ hội để hiểu rõ con gái hơn đây !! Con trai cần gì để khiến con gái có cảm tình đây ?
Chính thức đổi tên thành S21 - MIP
Phi Tiên Mobile 15/06/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Ra mắt máy chủ S24 - 10:00 ngày 14/6
Phi Tiên Mobile 13/06/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên thành S20 - ThiênNhi
Phi Tiên Mobile 13/06/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Liên thông các máy chủ 10 đến 13, 14 và 15
Phi Tiên Mobile 12/06/2018
Nhằm giúp các huynh tỷ có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tạo sự cân bằng giữa các thế lực với nhau nên BQT Phi Tiên Mobile sẽ quyết định liên thông máy chủ
Ra mắt máy chủ S23 - 10:00 ngày 12/6
Phi Tiên Mobile 12/06/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Chính thức đổi tên thành S19 - Royal™
Phi Tiên Mobile 12/06/2018
SV mới - tên mới chính thức "khai sinh"
Ra mắt máy chủ S22 - 10:00 ngày 9/6
Phi Tiên Mobile 09/06/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Thế nào là bình đẳng giới ?
Các Chúa Công nghĩ chúng ta đã bình đẳng giới chưa ?
S18 - Chính thức đổi tên thành S18 - Mạch Kỳ Duyên
Phi Tiên Mobile 08/06/2018
SV mới với tên mới chính thức xuất hiện
Ra mắt máy chủ S21 - 10:00 ngày 7/6
Phi Tiên Mobile 07/06/2018
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
S17 - Chính thức đổi tên thành S17 - Nguyệt Anh
Phi Tiên Mobile 06/06/2018
SV mới với tên mới chính thức xuất hiện
Liên thông máy chủ 8, 9
Phi Tiên Mobile 05/06/2018
Nhằm giúp các huynh tỷ có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tạo sự cân bằng giữa các thế lực với nhau nên BQT Phi Tiên Mobile sẽ quyết định liên thông máy chủ
Đã có thể thanh toán bằng ví MoMo tại A Tào
Thanh toán game dễ dàng, tiện lợi cùng ví điện tử MoMo