Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ 69: APHRODITE
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 68 : ARES
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 67: APOLLO
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Chuỗi sự kiện khải mở Server 66: HESTIA
Đăng nhập 7 ngày nhận Anh Hùng (cam). Sự khởi đầu cho một vũ trụ vô vàn Siêu Anh Hùng !!
Ra mắt máy chủ S128 - 10h00 ngày 04/06/2019
Phi Tiên Mobile 04/06/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Ra mắt máy chủ S126 - 10h00 ngày 28/05/2019
Phi Tiên Mobile 29/05/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Khai mở server: THÁI THƯỢNG
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
Ra mắt máy chủ S124 - 10h00 ngày 21/05/2019
Phi Tiên Mobile 21/05/2019
Trải nghiệm game hay. Đua TOP 7 ngày đặt tên server
Khai mở server: VƯƠNG MẪU
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
Khai mở server: BẠCH LONG
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
Khai mở server: SA TĂNG
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
Khai mở Server: BÁT GIỚI
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
VOTE APP 5 SAO - NHẬN LỘ PHÍ HÀNH TẨU
Bần tăng không ngại phát quà, bần tăng chỉ cần lí do thôi....
Khai mở Server: ĐƯỜNG TĂNG
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
Khai mở Server: Ngộ Không
Server mới - Hành trình đua TOP bắt đầu !
[Tin Tức] GAME4V.COM THÔNG BÁO
Tin tức trong ngày ra mắt
[Tin Tức] 2GAME.VN ĐƯA TIN
Tin tức trong ngày ra mắt
[Tin Tức] GAMEK.VN ĐƯA TIN
Tin tức trong ngày ra mắt
[THÔNG BÁO] Gộp Server: 69 đến 83
Mục đích gộp server: • Để tái lập sự cân bằng thế trận cho Tam Quốc • Để quốc chiến càng thêm huyên náo và quyết liệt hơn. • Để các Chúa Công có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn.
[THÔNG BÁO] Bảo Trì Gộp Server: 84 + 85 + 86
Mục đích gộp server: • Để tái lập sự cân bằng thế trận cho Tam Quốc • Để quốc chiến càng thêm huyên náo và quyết liệt hơn. • Để các Chúa Công có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn.