Tính năng chợ

Phi Tiên Mobile 10/04/2018
Con đường trở thành thương nhân giàu có

Chợ là nơi mua bán các loại thương phẩm giá trị: trang bị các loại, nguyên liệu cường hóa, đan EXP, thẻ kỹ năng,...

Mua: Mua vật phẩm cần thiết cho nhân vật của mình. Nhấp vào từng trang bị để xem vật phẩm chi tiết.

Bán: Bán các vật phẩm, cơ hội làm giàu là không khó. Có thu phí tùy theo giao dịch.

Hãy tận dụng tính năng chợ để dễ dàng đáp ứng đủ nhu cầu bản thân, kiếm những vật phẩm mình cần mà không tốn nhiều thời gian, công sức. Đồng thời, có thể thu được lợi ích rất lớn từ đây.

Xem thêm