Tính năng kết hôn

Phi Tiên Mobile 21/04/2018
Tiên lữ tình duyên cùng nhau trải nghiệm Phi Tiên Mobile

Khi đăng nhập vào game, nhấp vào avatar nhân vật sẽ mở ra danh mục tính năng. Chọn tính năng gia viên để xem quy tắc kết hôn.    

Điều kiện: khi độ thân thiết "chín muồi" đạt 999 điểm có thể tiến hành kết hôn. Tăng độ thân thiết bằng cách tặng hoa hoặc tổ đội chiến cùng nhau.

Thực hiện kết hôn theo các bước sau:

1. Tại giao diện gia viên, nhấn vào "Cầu hôn" để chon đối tượng.

2. Lựa chọn sính lễ, tiến hành cầu hôn

Nhẫn đồng tâm LV1 với giá 1 triệu đồng

Nhẫn đồng tâm LV2 với giá 1314 vàng

Nhẫn đồng tâm LV3 với giá 3344 vàng

3. Lời cầu hôn và sính lễ đã được gửi đi, hãy hồi hộp đón chờ xem liệu người ấy có chấp nhận hay không?

Sau khi kết hôn có thể tham gia tăng chiến lực bằng nhiều cách:

Rèn trang bị

Tham gia phó bản

Sưu tập quang hoàn

Nâng cấp nhẫn cưới

Ngoài ra, có thể tăng cấp hôn giới. Cấp hôn giới càng cao, thuộc tính càng cao.

Sau khi kết hôn có thể sinh thêm nhiều bảo bảo.

Gồm nhiều loại bảo bảo khác nhau. Có thể sinh tối đa 4 bảo bảo, sau đó có thể sử dụng tính năng siêu sinh để sinh thêm.

Tăng cấp học thức cho bảo bảo để nâng cấp thuộc tính.

Học nâng tư chất.

Nâng cấp tinh linh bảo vệ cho bảo bảo.

Xem thêm