[Tính Nặng] BINH PHÁP

Binh Pháp Định Quốc - Tẩy Luyện ThầnTướng

 Công dụng:

- Tẩy luyện thần tướng, nâng cao chỉ số thuộc tính ưu điểm hoặc nhược điểm của tướng

- Có thể thay đổi phong cách xếp trận vẫn thường dùng

Điều kiện:

- Nhân vật phải đạt cấp 30 để hiển thị tính năng Binh Pháp

- Chỉ có tướng Cam mới có thể sử dụng Binh Pháp

- Thần tướng đạt cấp độ 30: Mở tầng binh pháp Phong

- Thần tướng đạt cấp độ 45: Mở tầng binh pháp Lâm

- Thần tướng đạt cấp độ 65 :Mở tầng binh pháp Hỏa

Quy Tắc:

- Mỗi Binh Pháp sẽ có 2 các tẩy luyện là: Thường hoặc Vip

- Tẩy luyện Vip sẽ nâng chỉ số thuộc tính cao hơn so với tẩy luyện Thường

  • Tẩy luyện Thường: tiêu hao Đá Tẩy Luyện + Xu
  • Tẩy luyện Vip:  tiêu hao Đá Tẩy Luyện + Vàng

Cách Thức: 

- Nguyên liệu Đá Tẩy Luyện có thể nhận thông qua các sự kiện trong game

- Một thần tướng gồm có 7 loại chỉ số thuộc tính có thể tẩy luyện: Thống, Công, HP, Kháng Vật, Kháng Phép, Võ, Trí

- Một thần tướng sẽ có 7 loại chỉ số thuộc tính có thể tẩy luyện: Thống, Công, HP, Kháng Vật, Kháng Phép, Võ, Trí.

- Mỗi tầng Binh Pháp, có thể tẩy luyện tất cả thuộc tính, nhưng chỉ được chọn tối đa là 3 thuộc tính để khóa và lưu lại chỉ số sẽ nâng

- Môi khi khóa một thuộc tính để tẩy luyện tiếp thì số nguyên liệu sẽ thay đổi

- Ở mỗi tầng Binh Pháp, nếu khóa các thuộc tính như nhau thì thuộc tính đó sẽ được cộng dồn thêm

Bảng tiêu hao nguyên liệu khi tẩy luyện Thường và tẩy luyện Vip:

CHÚC CHÚA CÔNG TRẢI NGHIỆM GAME VUI VẺ !

--------------------------------------------------------

[Đấu Trí Quân Sư - Đảo Chiều Tam Quốc]

- TRẢI NGHIỆM ngay: Tại Đây.

- Fanpage: A Tào Đứng Lại

- Vô group chém gió: Cộng Đồng A Tào Đứng Lại

- Hướng dẫn nạp: Tại Đây.

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn/

- YGame: http://ygame.vn

- Hotline CSKH: 1900 2672

- Email CSKH: cskh@ygame.vn

Xem thêm