Tính năng ngoại hình

Phi Tiên Mobile 10/04/2018
Thay đổi diện mạo với tính năng ngoại hình

Khi đăng nhập vào game, nhấp vào avatar nhân vật sẽ mở ra danh mục tính năng. Ô ngoại hình nằm ở bên dưới màn hình.      

Mỗi bộ thời trang sẽ thay đổi ngoại hình và cộng thêm các chỉ số khác nhau cho nhân vật.

Nhấp vào avatar nhân vật sẽ mở ra danh mục tính năng. Chọn vào tính năng ngoại hình.

Tiến bậc: Dùng tăng bậc ngoại hình, bậc ngoại hình càng cao, chiến lực càng mạnh.

Nâng sao: Dùng để nâng sao, chiến lực của ngoại hình.

Bộ: Chi tiết về các trang bị ghép nên bộ thời trang, khi trang bị đủ bộ sẽ có kích hoạt đặc biệt.

Xem thêm