Tính năng sủng vật

Phi Tiên Mobile 10/04/2018
Không chỉ sỡ hữu ngoại hình dễ thương xinh đẹp, sủng vật giúp chủ nhân gia tăng sức mạnh đáng kể.

Nhấp vào avatar nhân vật sẽ mở ra danh mục tính năng. Chọn tính năng tiên sủng để vào mục sủng vật.

Sủng vật: Nơi thể hiện tên, thuộc tính, kỹ năng và chiến lực của sủng vật sỡ hữu.

Tại đây, huynh tỷ có thể kích hoạt sủng vật mới hoặc hợp thể sủng vật để chọn loại sủng vật sẽ đồng hành.

Tăng cấp: Tăng cấp của sủng vật để tăng chiến lực chủ nhân.

Tiên giới: Dùng tiến giới đan để tăng mạnh các thuộc tính cho sủng vật.

Ảo hóa: Dùng để ảo hóa sủng vật, thay đổi muôn hình vạn dạng theo ý thích của chủ nhân.

Vòng sáng: Dùng tiên sủng quang hoàn đan để nâng chiến lực và mở khóa vòng sáng mới cho sủng vật.

Sủng vật vừa giúp người chơi mạnh hơn vừa có thể làm duyên vô cùng đáng yêu, tất cả chỉ có thể có trong thế giới tiên hiệp Phi Tiên Mobile.

 

Xem thêm