Tính năng tầm bảo

Phi Tiên Mobile 10/04/2018
Nơi thu thập báu vật quý, hãy khám phá ngay!

Tầm bảo: Dùng để tầm bảo trang bị cho nhân vật.

Tiên bảo: Dùng để mua tiên bảo trang bị cho nhân vật.

Đổi: Dùng huy hiệu đổi trang bị cao cấp.

Kho: Thông tin về trang bị nhân vật đang sở hữu.

Xem thêm