[Tính Năng] - Thú cưỡi trong Đại Đường Tây Du

Trên con đường tu tiên, không khỏi gặp phải những vấn đề nan giải, Thú Cưỡi ngoài việc tạo ra được sự mới lạ cho nhân vật, mà còn giúp nhân vật tăng thêm sức mạnh của bản thân theo tỷ lệ nhất định và hỗ trợ thêm các kỹ năng các kỹ năng mà nó học được.

Trên con đường tu tiên, không khỏi gặp phải những vấn đề nan giải, Thú Cưỡi ngoài việc tạo ra được sự mới lạ cho nhân vật, mà còn giúp nhân vật tăng thêm sức mạnh của bản thân, đồng thời hỗ trợ thêm các kỹ năng các kỹ năng mà nó học được.

Tuy nhiên, để có thể sở hữu được 1 Thú Cưỡi như ý thì phải xem tiên hữu hiểu về chúng như thế nào.

Thông tin Thú Cưỡi:

Tại giao diện chính sẽ thể hiện thông tin Thú Cưỡi bao gồm:

Có tổng cộng 4 loại Thú Cưỡi bao gồm:

Linh Lộc

Mao Lư

Linh Lung

Phi Kiếm