Tính năng thú cưỡi

Phi Tiên Mobile 10/04/2018
Thú cưỡi phong phú nhưng không kém phần mạnh mẽ

Trong Phi Tiên Mobile có rất nhiều loại thú cưỡi: tọa kỵ, tọa kỵ đôi và chiến kỵ. Không chỉ có ngoại hình hoành tráng, chúng còn mang lại sức mạnh vô song cho người sỡ hữu.

  • Tọa kỵ: Nơi hiển thị thông tin, chiến lực, kĩ năng và bậc của thú cưỡi đang sỡ hữu.

Thú cưỡi: Dùng đan tiến bậc tọa kỵ, nâng chiến lực thú cưỡi.

Trong giao diện thú cưỡi, góc bên phải, nhấp vào ô hóa hình.

Hóa hình: Dùng để ảo hóa thú cưỡi với rất nhiều loại: tiên thú, thần thú, ma thú thượng cổ, robot khủng long,... 

  • Tọa kỵ hai người: thú cưỡi đặc biệt mà 2 nhân vật có thể cưỡi chung, kích hoạt khi đạt đủ cấp.

  • Chiến kỵ: Khi sử dụng chiến kỵ, nhân vật có thể đứng trên chiến kỵ để sử dụng kỹ năng.

Xem thêm