TRI ÂN VIP THÁNG 2

Phi Tiên Mobile 21/03/2019
Phi Tiên Mobile Tri Ân Vip Tháng 2

  Nhằm cảm ơn sự ủng hộ và luôn đồng hành của các Tiên Hữu dành cho Phi Tiên Mobile, mỗi tháng muội sẽ tổ chức Chương Trình Tri Ân Vip dành cho các Tiên Hữu đã nạp trong tháng. 

  Tùy theo Bậc Vip mà các Tiên Hữu sẽ nhận được những phần quà khác nhau. Phần quà Tri Ân Vip Tháng 2 như sau:

 VIP ĐỒNG nhận: 
+ Ma Khí Phương Thiên Kích x1; 
+ CKCT x2.
 VIP BẠC nhận : 
+ Ma Khí Sơn Hà Đồ x1; 
+ CKCT x5.
 VIP VÀNG nhận : 
+ Danh hiệu Đại Gia Có Gì Sai;
+ Ma Khí Sơn Hà Đồ x1; 
+ CKCT x10.
 VIP BẠCH KIM nhận:
+ Danh hiệu Đại Gia Có Gì Sai;
+ Ma Khí Hỗn Độn Phiến x1; 
+ CKCT x20.
 VIP KM CƯƠNG nhận:
+ Danh hiệu Có Tiền Có Quyền;
+ 1 Bộ Thời Trang Tự Chọn; 
+ CKCT x50.

 Lưu ý:
- Mỗi tháng sẽ có Tri Ân Vip 1 lần.
- Bậc Vip được xác định dựa trên tổng lượng YCOIN nạp vào Game trong tháng, tính từ ngày 1 đến ngày cuối cùng trong tháng.
- Phần quà Tri Ân Vip có thể thay đổi tùy theo tháng.

-------------------------------------
Phi Tiên Mobile - Game Nhập Vai Tiên Hiệp Tình Duyên đầu tiên năm 2018

- Tải game trải nghiệm tại: ĐÂY

- Fanpage: https://www.facebook.com/PhiTienMobile/

- Vô Group: https://www.facebook.com/groups/PhiTienMobile/

- Trang nạp: http://nap.ygame.vn

- Trang chủ: https://ygame.vn/game/phi-tien-mobile.html

Xem thêm