Tuyệt Thế Thần Tướng 03 - 04/04

Sở hữu ngay vị thần tướng với bộ sát thương cực mạnh của Đông Ngô nè

Lục Tốn vị Thừa Tướng của Đông Ngô. Người góp phần giành lại được Kinh Châu và làm nên chiến thắng Di Lăng của Đông Ngô. Nhanh tay sở hữu vị thần tướng có bộ kỹ năng với sát thương cực mạnh của Đông Ngô thôi.
Từ 09:00 ngày 03/04 tới 23:59 - 04/04, tại SV1 -SV32. 
Bật mí: mỗi lần dùng 288 vàng có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì nữa đấy.
Tham gia tuyệt thế thần tướng với mỗi lần rút, Chúa Công sẽ nhận được 1 mảnh thần tướng Lục Tốn và mảnh thần binh Chân Long Cung dựa theo bảng xếp hạng:

Xem thêm